Mijn inspiratie komt voort uit de inzichten van 5.000 jaar oude Chinese geneeswijzen. Uitgangspunt is de samenhang tussen de mens en de wereld om hem heen. Hierin je eigen weg vinden, fysiek en mentaal in balans, leidt tot gezondheid.

Gezondheid gaat over meer dan niét ziek zijn. Het gaat over gezond omgaan met je leven.

Gezond zijn heeft ook te maken met: hoe sta je in het leven, wat voedt jou, waar word je gelukkig van? Wat maakt dat je zin hebt in de dag?

Hierbij zijn het fysieke en mentale aspect onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zo kan je bijvoorbeeld aan iemands lichaamshouding aflezen, hoe hij zich van binnen voelt.

Dit vind je ook terug in onze spreektaal: Hart op de tong, gal spuwen, het op je lever hebben, een gebroken hart, groen zien van jaloezie.

Meer en meer wordt duidelijk dat angst, verdriet, boosheid, maar ook gebrek aan liefde en verwaarlozing de belangrijkste oorzaken zijn van innerlijke stress. Innerlijke stress die huist in de buik en van daaruit aan de basis ligt van heel veel ziekteprocessen. De buik die meer en meer ons eerste brein genoemd wordt. Niet interpreterend, maar ervarend.  

Hier kan shiatsu de sleutel zijn naar herstel van de balans.

Shiatsu is niet gewoon een therapie die ziektes of problemen oplost.

Shiatsu maakt je bewust van je binnenwereld in relatie tot de wereld om je heen.

Samenwerking Oosterse en Westerse Geneeswijze

Oosterse en Westerse Geneeswijze samen is meer dan de som der delen. Een gebroken been moet je spalken maar tegelijkertijd kan je met shiatsu of acupunctuur de stagnatie die daar is ontstaan, steunen met behandelen zodat de doorstroming beter op gang komt en de genezing sneller gaat.
In het ideale geval werken zowel het Oosterse complementaire als de Westerse reguliere geneeswijze hierin samen.

Positieve Gezondheid

Sinds een aantal jaren wint het concept Positieve Gezondheid aan grote belangstelling. Dit concept ziet gezondheid veel breder dan deze door de WHO in 1948 is vastgesteld. Het gaat niet meer over de af – of aanwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Hiermee is gezondheid niet meer het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen met veranderende omstandigheden om te gaan. Waarin zingeving, welbevinden en verbeteren van lichaamsfuncties allemaal een rol spelen. Laat dit nu precies datgene zijn waarin shiatsu kan ondersteunen.

De Ki van Shiatsu is de Key naar gezondheid.